Høringssvar fra Vernepleier

Dato: 14.12.2020

Jeg er negativ til tvungen C19 vaksine.

Fristen for høring er for kort, og må økes.

La oss kun tilby vaksine til de som er i risikogruppene.

Dette er en vaksine som vi ønsker å tro spiller på lag med menneskelig liv.

Det bør derfor kvalitetssikres at den ikke inneholder fragmenter fra gutte-foster i en prenatal fase, ca fosteruke 13. Dette hevdes nå, om flere av vaksinene.

Det vil være grovt uetisk at det som skal berge liv og utsette død, har bidratt til at ufødte gutter ofres, og blir et middel, som en "delebil" man plukker goder av.....

Dette er, om så er tilfelle, grovt, og fullstendig uakseptabel misbruk av menneskelig liv.

Selv om jeg er helsearbeider, tør jeg minne om at ordet: "Du skal ikke slå i hjel", fortsatt gjelder.

Jeg vil ikke selv ta vaksinen, men vil verken fraråde eller anbefale noen å ta den, så fremt den erklæres som ikke-krenkende mot de mest sårbare i vårt samfunn: De ufødte.

La oss kvalitetssikre at vi har etisk-psykologiske bærekraftige vaksiner.