Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 280409

Dato: 13.12.2020

TOTALT UAKSEPTABELT!