Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110398

Dato: 14.12.2020

Jeg er uenig i at fastlegene skal ha en plikt til å vaksinere., både generelt og spesielt mot Covid 19. Vaksinering må forbli frivillig. Det handler om hva jeg tar inn i min kropp, og som et selvstendig menneske, har jeg rett til å bestemme dette selv. Covid vaksinen er lite utprøvd og senskader kan forekomme. Dette kan potensielt bli et stort ansvar for leger og også for myndighetene. Å pålegge leger å utføre en bestemt behandling mot pasientens samtykke, vil være overtramp mot, og misbruk av leger. Dette kan umulig være i overensstemmelse med lover tilknyttet legeyrket. I Norge vil vi bygge på frivillighet og ikke tvang. Tvang er misbruk av makt.