Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 158822

Dato: 15.12.2020

Ønsker ikke vaksine