Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 258412

Dato: 13.12.2020

Men en overlevelsesgrad på linje med vanlig influensa, ser dette ut til å være en sak som har gått langt over vitenskapelige fakta. De som ønsker å ta vaksinen vil være beskyttet og trygge på å ikke bli smittet, og det er da ingen logisk grunn til å tvangsvaksinere resten av befolkningen.

Ingen av de nye vaksinene mot convid-19 har solide studier på langtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent og dokumentert

Dette høringsforslaget må avvises da det bryter med grunnleggende prinsipper da det bryter med grunnleggende prinsipper om hvorledes legevitenskap skal utøves og legens relasjon til pasienten. Vaksinasjon vitenskapens -og folkets tjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), regjeringen, importørene av vaksinene bør snarest bidra til den vitenskapelig utprøving av en eksperimentell vaksine.

På den måten vil fremtidige høringsforslag og forsøk pålegg som går i retning av indirekte eller direkte vaksinetvang mulig kunne være mer akseptabel for det Norske folk deres leger.