Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 143433

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker å motsette meg mot innføringen av en midlertidig plikt for fastlegene til å vaksinere listeinnbyggere mot covid-19. Det må være frivillig å ta denne vaksinen.

I tillegg ønsker jeg å påpeke at den korte høringsfristen er uetisk. Jeg ber om at høringsfristen blir utsatt.