Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145520

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker IKKE og ta en vaksine som ikke er fullt utprøvd og der de som har produsert den står uten ansvar for bivirkninger!!!!!!