Høringssvar fra Hege Sundseth

Dato: 14.12.2020

Jeg motsetter meg Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt forslag om midlertidige endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram, som gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19 – i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres.