Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139018

Dato: 15.12.2020

Det bør komme mye tydeligere frem at vaksinasjon under alle omstendigheter skal være frivillig!! Dette bør skrives helt eksplisitt, på en måte som ikke kan misforstås. Jeg foreslår formuleringen "all vaksinasjon skal til enhver tid, uten unntak være fullstendig frivillig".