Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113524

Dato: 14.12.2020

Jeg synes ikke fastlegen skal ha ansvaret for vaccineringsprogram. Ei heller at det skal påtvinges folk. Det må være valgfritt.