Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144741

Dato: 15.12.2020

Vaksinering mot covid-19 må være frivillig. Hvis ikke brytes menneskerettighetene, den frie vilje og taushetsplikt.