Høringssvar fra Innbyggerne

Dato: 12.12.2020

En uhøytidelig meningsmåling blant det norske folket, viste 90 % motstand mot vaksine og testingsprogrammet som Stortinget har iverksatt.

Dere ble høytidelig varslet 17.5 basert på Folkedomstolens avgjørelse om at vi har mistet tilliten til dere, og tatt den tilbake.

Den internasjonale domstolen basert på Natural & Common law har i dom av 30.11.20 dømt og begrunnet at WHOs vaksineprogram er kriminalitet mot menneskeheten.

På vegne av meg selv, min familie og minne venner, så ber vi om at Stortinget lytter til folket og fagmiljøet. Dere må snu. Og det som er påført Norge, er en global omdømmeskading med tapte liv der dere er ansvarlige. Personlig ansvarlige.

Vivi-Ann Sandnes