Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130115

Dato: 15.12.2020

Ingen av vaksinene som er på markedet er engang i nærheten av å være forsvarlig til å kunne testes på mennesker i stor skala, langt mindre massevaksinering...

Der er rett å slett uetisk å bruke disse vaksinene på mennesker på det nåværende dispunkt og det bår ikke egnang gis på frivillig basis, langt mindre under tvang.

Til og med tidligere styremedlem og topp forsker Michael Yeadon i Pfizer advarer sterkt mot vaksisne og har levert søkmål for å få stoppet massavaksineringen grunnet han mener mer forskning er nødvendig. Han peker bla.a spesifikt på den store rissikoen for sterilitet.