Høringssvar fra Kurt Helge Mikalsen

Dato: 14.12.2020

Jeg vil anbefale svake og sårbare grupper blir prioritert og tilbys vaksine. Grupper med god / over gjennomsnittelig god helse bes fritatt for vaksinasjonsplikt med hensyn til lav/ingen risiko for utvikling av et komplisert sykdomsbilde.