Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 711608

Dato: 14.12.2020

Ønsker ikke tvangsmedisinering i Norge