Høringssvar fra Ottar Røyrbotten

Dato: 14.12.2020

Merkeleg kor stille det har vore om dette...

Eg seier nei til tvangsvaksinering. Det har ingen meining i å vaksinera for eit virus som dei aller fleste overlever. Det er og ein menneskerett å sei nei. Noko anna er brot på denne retten.

Dødsraten er heller ikkje noko ein kan sei er unormalt høg. Kvifor vaksiner då???

Eg seier eit klart NEI til tvangsvaksinering.