Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 146717

Dato: 15.12.2020

All vaksinering skal være frivillig. Slik det står skrevet kan det leses som fastlegene skal påse at alle tar den. Dette er jeg sterkt i mot. Det kan virke som et utilbørlig press på befolkningen. Fastlegene presses til å vaksinere en befolkning der kun 6 av 10 ønsker vaksinen.

Ønsker også å protestere mot den korte høringsfristen. 3 virkedager, 5 dager med helg, gjør at relevante høringsinstanser ikke får med seg selve høringen eller ikke har kapasitet til å utforme et solid høringssvar. Høringsfristen bør derfor forlenges.

Jeg er selv ikke motstander av vaksiner generelt, men jeg er skeptisk til en hasteutviklet vaksine. All vaksinering bør være frivillig, men de som velger å ikke ta den må godta at samfunnet åpnes opp som normalt igjen. Voksne mennesker klarer selv å vurdere hvilken risiko de løper dersom tilstrekkelig informasjon om vaksinen blir gitt. Det at Pfizer har søkt og fått godkjent beskyttelse mot saksøking av sine vaksineofre er for meg et varsel om at denne vaksinen ikke er trygg nok.

Jeg er også skeptisk til at fastleger skal honoreres for dette. Økonomisk vinning for fastleger er ikke betryggende for oss pasienter. Fastleger bør ikke være forplitet til å sørge for at deres pasienter blir vaksinert, og all form for vaksinering må foregå 100 % basert på frivillighet. Det å begrense bevegelsesfrihet for de som ikke ønsker vaksinen er bare en annen form for tvang.