Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145620

Dato: 15.12.2020

Høringssvar!

Ad. Regjeringens forskrift om forslag til endringer i nasjonalt vaksinasjonsprogram ad. Covid-19.

Jeg er imot Regjeringens forskrifter om nasjonalt vaksinasjonsprogram hvor fastlegen skal ordne med vaksinering av sine pasienter ift. Covid-19, og dette uten at pasienten/person selv er blitt forespurt.

Vi vet at mange tidligere har blitt funksjonshemmede og syke etter å ha reagert på ulike vaksiner, med det er det mange vaksiner, og nettopp innholdet i disse. Norske statsborgere bør eller skal som også er samme betydning ha rett til å velge selv! De folkevalgte er de som skal tjene folket, og ikke omvendt. Jeg stiller dette spørsmålet til Regjeringen: Har dere virkelig glemt folket, og at dere er valgt???

Dette er heller ikke noe som har gått ut i posten til folket, eller på annen måte blitt informert om, og det er et minimumskrav til informasjon. Hvordan mener Regjeringen at «alle» skal kunne oppdatere seg på ting de ikke vet skal på høring/stemmes over? Mener Regjeringen at dette skal foregå i all stillhet og hemmeligholdes? Slik ser det iallfall ut til ifra min og mange andres side.

Det er vel på høy tid at rådgivere og politikere tar med seg fakta på banen her, hva med forskningen som jo i aller høyeste grad viser at vaksinen er skadelig, og at den vil påvirke alles DNA. Hva tenker politikerne om dette? Er det greit å påføre folket dette?

Da dette ikke er noe enhver innbygger i Norges land er informert om er også spørsmålet her hvorfor ikke?

Det er på høy tid at Regjeringen begynner å høre på sine folkevalgte, og i et så viktig spørsmål så må det også tas hensyn til menneskerettighetene våre. Oppfordrer dere til å lese forskningsdata og forholde dere til fakta, samt å ikke ta hastige og ukloke beslutninger.

Folkehelsa er vel det viktigste?

Fastleger skal ikke bli påtvunget å gi ut taushetsbelagte opplysninger, dette på hvem som har fått eller ikke fått vaksinen. Oppheving av taushetsbelagte opplysninger med samtykke fra pasient er noe annet, men at leger skal sende inn lister på hvem som er vaksinert eller ei, er et brudd på taushetsplikten.

Oppfordrer Regjeringen til å lese seg opp på lovene innen Personvern og menneskerettigheter!!

Altfor kort høringsfrist, denne må utvides, og informasjon må ut slik at alle har mulighet til å få uttalt seg.

Ivermectin er et legemiddel som har vist seg å være opptil 99,8% effektiv i behandling, denne reduserer nemlig antallet celleassosiert viralt DNA med 98,9% innen 24 timer!! Noe å tenke på!!

Dette er forøvrig også i strid med genteknologiloven.

Dette til orientering.

Mvh

May