Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 806376

Dato: 14.12.2020

Alle bør tilbys covid-19 vaksine, men gjennomføring av vaksinasjon bør være basert på frivillighet både for fastlege og pasient.