Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 294004

Dato: 11.12.2020

Jeg motsetter meg til forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot Covid-19