Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 141539

Dato: 15.12.2020

Jeg mener at vaksine bør være valgfritt og anonymt.