Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 694117

Dato: 14.12.2020

NEI til dette forslag