Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 515268

Dato: 14.12.2020

Hvis en lege finner grunn til å advare mot at en gitt pasient tar vaksinen eller er kjent med informasjon som tilsier at den kan være eller er utrygg er det legens plikt å aktivt informere og beskytte pasienten mot denne.

Dette høringsforslaget må avvises da det bryter med grunnleggende prinsipper om hvorledes legevitenskap skal utøves og legens relasjon til pasienten.

Ikke alle folk tåler vaksiner pga.allergi. Ingen person skal tvinges til å vaksineres. Legen skal beskytte sine pasienter mot evt.skade.