Høringssvar fra Maja Hofstetter

Dato: 13.12.2020

Jeg er sykepleier og skal mest sannsynlig delta i utførelsen av vaksinasjonsprogrammet. Jeg har et par innsigelser:

punkt 1: hvordan skal legekontoret oppbevare vaksinerne før bruk? Pfizer og BioNTechs vaksine trenger -70 grader C. Vil kostnader til et slikt kjøleaggregat også bli refundert av staten? Finns det nok til alle lokale legekontorer i landet? Er det i det hele tatt mulig å frakte vaksinene kaldt nok for at de skal nå frem? Jeg ser frem til å få svar på disse spørgsmål.

Punkt 3: hvorfor haster dette så mye? Det er en frist på 5 dager. Er det fysisk mulig å få en faglig forsvarlig gjennomgang på den tiden? EU har ikke forventet å godkjenne en vaksine til bruk mot covid 19 før 31. desember 2020. Norge har ikke tenkt å godkjenne noe før EU. Jeg foreslår å utsette den.

Punkt 3: det som står i foreslaget som gjelder opplæring av sykepleiere som skal bistå i selve injeksjonerne og observasjon av mottakerne i etterkant, det er veldig bra. Jeg håper vi får nok tid til å oppdatere oss om den vaksinen/vaksinene som blir valgt ut til bruk her i Norge. Siden det er helt ny teknologi, både genteknologi og nanoteknologi, som skal påføres mennesker etter en relativ kort testperiode, vil det være en del etiske spørsmål. Noen av oss vil ikke kunne anbefale vaksinen til alle våre pasienter. Dersom en lov gjør oss pliktig til å få vaksinert "alle" aktuelle, i prioritert rekkefølge, vil den være i direkte konflikt med sykepleiernes og legers etiske plikt til å gjøre det beste for pasienten. Og vi har i tillegg plikt til å få informert samtykke til å gjennomføre behandlingen. Hvordan skal vi kunne informere skikkelig når info ikke foreligger? Eller når den info vi kjenner til potensielt kan skremme pasienter. Vi er alltid pliktig til å gjøre det beste etter den viten vi pr nå har, eller ikke har, om en behandling for noe.

Vh Maja Hofstetter, kvitsøy