Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 189129

Dato: 15.12.2020

Nei til tvangsvaksinering eller press om å la seg vaksinere! En hasteutviklet vaksine må være en frivillig risiko å utsette seg for.