Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183229

Dato: 15.12.2020

Jeg er bekymret for at dere på sikt ønsker å innføre vaksinasjon med tvang. Derfor er jeg imot dette forslaget. Hvorfor så kort frist på høringen?