Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 293174

Dato: 13.12.2020

Hvis en lege finner grunn til å advare mot at en gitt pasient tar vaksinen eller er kjent med informasjon som tilsier at den kan være eller er utrygg er det legens plikt å aktivt informere og beskytte pasienten mot skade. Et pålegg og en plikt vil påføre lege og pasient en utfordrende og potensielt skadelig belastning for begge parter. Dette høringsforslaget må avvises da det bryter med grunnleggende prinsipper om hvorledes legevitenskap skal utøves og legens relasjon til pasienten.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), FHI og regjeringen bør forholde seg til at det finnes effektive behandlingsmetoder for covid-19 og ikke utsette det norske folk for testforsøk av en eksperimentell vaksine. Jeg gjør oppmerksom på at høringsfristen er alt for kort og bør utvides slik at legeforeningen og legene får uttale seg. Jeg krever at høringsfristen forlenges.