Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 865457

Dato: 14.12.2020

Legemidler og vaksiner innebærer risiko for bivirkninger. Derfor er det en rettighet for mennesker å selv gjøre en vurdering av risiko før man tar en vaksine og leger skal kunne tilby det beste for sine pasienter. Det å plikte fastleger til å bidra til vaksinering høres skremmende mye ut som tvang og det bryter mot flere fundamentale prinsipper i lege- pasient relasjonen.

Dette er spesielt skremmende på nye, hurtig utviklede vaksiner som for eksempel Pfizer sin Coronavaksine som ikke har noen data på fertilitet / fruktbarhet. Fastleger må få ha sin rett til å gjøre etisk riktige vurderinger for sine pasienter og den plikten som foreslås bryter blant annet mot den hippokratiske ed som er avlagt av alle leger. «Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.»

Slik som dette forslaget er formulert lurer jeg også på hvordan pasienter skal kunne få tilstreklig viktig informasjon før vaksinasjon om risikoer og bivirkninger. Dette er en helt ny type vaksine og vi vet svært lite om langtidsvirkninger.

Det foreligger krav om informert samtykke ved all medisinsk behandling. Dette betyr at vedkommende som skal motta helsehjelpen må være tilstrekkelig opplyst for å kunne forstå hva hun eller han sier ja til. I høringsnotatet står det «plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert». Denne formuleringen tar ikke hennsyn til informert samtykke. Det betyr med andre ord at legen ikke lengre kan få være noen nøytral tilbyder av vaksiner, men skal legge føringer for den avgjørelsen som pasienten skal ta. Det blir da vanskeligere å si nei til vaksinasjon når det kommer som en oppfordring.

I stedet kan man endre formuleringen til at «legene forventes bidra med individuell og nøytral informasjon om virkninger og mulige bivirkninger av vaksinen for å oppnå frivillig basert vaksinasjonsdekning.»