Høringssvar fra Olaug Elin Hatlestad

Dato: 15.12.2020

Forslaget må ikke vedtas.

Teksten kan tolkes som om legen har gjennomføringsplikt. Da snakker vi om tvang. Derfor bør dette ikke vedtas.

Det er dessuten for tidlig til å vedta noe som helst i retning av vaksinering da det hele er drevet av frykt og liten tilgang på informasjon om behandlingsformer uten de enorme bivirkninger som de uprøvede vaksinene kan og vil medføre.

Legemiddelefirmane vil tjene enorme summer på vaksiner og legene blir ved dette vedtaket deres tvangspålagte salgsmenn.

I etterkant vil de tjene enda mer på å medisinere bivirkningene. Landet som helhet vil måtte ta kostnadene og de enkelte personene som vil få sine liv og sin helse ødelagt.