Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 202182

Dato: 12.12.2020

Slik jeg forstår saken så vil man vaksinere nordmenn med tvang? Dette er helt uaktuellt. Man har ikke brukt tvang i Norge før siden krigen ( 2. verdenskrig) og da var det ikke nordmenn som tvang menneskene til noe.

Har vi et demokrati i Norge eller? Man begynner å lure på det? Etter Covid 19 spredde seg i Norge, ser vi at normenn har vært stort sett flinke til å rette seg etter hva myndighetene har pålagt oss med hensyn til å beskytte oss mot videre smitte. Nå sies det at man ganske snart har en vaksine mot Covid, en vaksine som er svært lite utprøvd og som man har lite dokumentasjon på ettervirkninger av.

Man skal ikke bagatellisere bivirkninger og ettervirkninger( senskader). Ser man på siste program for vaksinasjon i Norge, vaksine med tamiflu, så viser det seg at mange har fått alvorlige senskader. Flere har fått store skader på nervesystem, noen har blitt lam. Reklamasjoner og søksmål for de som ble ødelagt kommer naturlig nok mange år etter selve vaksinasjonen. Også denne tamiflu vaksinen skulle være trygg. Slike legges det lokk på av myndighetene.

Nå viste det seg at denne "epidemien", svineinfluensaen, ikke ble så voldsom som antatt i Norge. Folk overlevde uten vaksine og uten å bli syk.

Når det gjelder Covid så er det i Tronheim veldig få som er alvorlig syke. Myndighetene bør istedet for tvang, bruke andre virkemidler. De bør høre på helsemyndighetene og begrense smitten fra å komme inn til landet. Dvs teste de som reiser til/fra Norge.

Så langt registrerer jeg at svært mange i min alder ( ca 70 år) fremdeles ser det som en menneskerett å reise til huset/leiligheter sin i sørlige land. Ingen restriksjoner på å reise, ingen testinger når man kommer tilbake til Norge. Ingen krav? Det gjelder ikke bare å "anmode" folk om å beskytte seg selv. Handler man stikk i strid med rettningslinjer fra myndighetene, må det få konsekvenser.

Jeg vet at også i Norge så "hører folk etter". De spriter hender, de bruker munnbind, de prøver å unngå for tett kontakt, MEN ikke tving folk til å vaksinere seg!!!! De fleste vil uten tvang allikevel vaksinere seg. Ikke minst fordi folk tror at de blir immun og ikke blir syk hvis de blir vaksinert?

Dette vet man ikke noe om. Viruset kan angripe en 2. gang. Man har ikke tilstrekkelig erfaringsgrunnlag for dette.

En annen tid, hvorfor er det så få mennesker som dør i Norge av Covid? Jo, fordi vi allerede er flinke til å følge rettningslinjer uten tvang! Ser man på statistikk for antall døde i Nroge siste år i forhold til tidligere år, så er det færre døde i 2020, Covid eller ikke Covid.

Det er faktisk så mye færre at flere begravelsesbyråer må slå seg sammen for å overleve. Nesten ingen får lungebetennelse og dør av dette i 2020. En tankevekker eller?

La folk vaksinere seg hvis de ønsker, ellers ikke!!!!!!!