Høringssvar fra Jeanett Heimdal

Dato: 12.12.2020

Til den det gjelder.

Det er etter min mening at alle Covid 19 vaksiner bør være forbudt. De bør trekkes tilbake og vekk fra markedet. Det er uhørt å pålegge leger og borgere dette ansvaret når vaksine produsent er fratatt ethvert ansvar dersom den noen blir syke av vaksinen og eller dør av den. Det var lyttes til fagfolk og det bør fremmes andre tiltak for å øke immuniteten for virusinfeksjon. Det finnes andre medikamenter som heller bør brukes, deriblant Hydrochlorokin.

Dette må stoppes øyeblikkelig.

Jeanett Heimdal