Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 135241

Dato: 15.12.2020

Legen må ikke pålegges plikt til å sørge for at sine pasienter blir vaksinert. Den ordlyden gir uttrykk for vaksine-plikt i befolkningen.

Legen bør pålegges plikt til å innkalle personer i risikogruppen til samtale med tilbud om vaksinering. Legen kan videre pålegges plikt til å kalle inn andre med tilbud om vaksinering. Legen må gis plikt til å gi en grundig og balansert informasjon om vaksinen. Her må fremkomme alle faktorer ved vaksinen, som at den med svært høy sannsynlighet vil forebygge alvorlig sykdom, men at det ikke foreløpig er kjent om den vil hindre smittespredning. Legen bør også pålegges plikt til å opplyse om at det ikke er gjort langtidsundersøkelser av bivirkninger og at det er en helt ny type vaksine som aldri før har vært i bruk.

Vaksinasjon må være frivillig!