Høringssvar fra Bønnelista, Den norske kirke

Dato: 15.12.2020

Høring - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19

Om Bønnelista:
Bønnelista, forening for kirkevalg og kirkeledelse har 9 delegater i Kirkemøtet, som Den norske kirkes Storting og hadde en oppslutning på 13,6% i de 9 av 11 bispedømmer der Bønnelista stilte lister.

Høringssvar:
Frivillighet og den enkeltes frihet er et grunnleggende kristent prinsipp og en grunnleggende verdi i det norske samfunn. Dette forslaget til midlertidig endring av forskrift om nasjonalt vaksineprogram har i den forbindelse en farlig formulering: «i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer….» Vi er her bare et pennestrøk fra tvangsmedisinering, som vil bryte med alle prinsipp som vi har bygget vår stat på og ta fra vårt folk den frihet en bla kjempet for under siste verdenskrig. Dette forslaget beveger seg altså i et farlig grenseland i forhold til den enkelte innbyggers mulighet til å vente eller til å si nei til vaksine.

Vi forstår at det vil være gunstig at minimum 60% av befolkningen blir vaksinert mot covid-19, men vi mener at det på tross av dette er viktigere at ikke det enkelte menneskets frihet til å velge om en ønsker vaksine eller ikke blir innskrenket. Særlig med tanke på at Covid-19 har krevd svært få menneskeliv i forhold til en vanlig influensa sesong og at det bare svært svært få på verdens basis som har hatt Covid-19 to ganger, det betyr antakelig at de fleste som har hatt det blir immune. Det smitter nok noe lettere enn vanlig influensa.

Vi kjenner ikke langtidsvirkningen til vaksinene og av den grunn vil det være klokt å ikke ha et stort vaksinepress. Kanskje flere blir syke og får større bivirkninger av vaksinene enn selve sykdommen, slik som svineinfluensavaksinen for noen år siden.

Vi ønsker også at taushetsplikten som vanligvis gjelder i helsevesenet opprettholdes.

Konklusjon:

Å ta vaksine må være frivillig og den interne taushetsplikten i helsevesenet opprettholdes.