Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 550373

Dato: 14.12.2020

Denne forskriften er vi sterkt imot! Vi sier nei til åpning for tvangsvaksinering.