Høringssvar fra Egidijus Kriauza

Dato: 15.12.2020

Tvangs vaksinering har ingenting å gjøre med demokrati. Vaksinering med ekspermentale vaksiner er kriminellt.

Flere punktene.

1. høringsfrist er for kort

2. Vaksinering er ikke nødvendig- lav dødsfall fra covid 19

3. Vaksinering bare frivilfrivillig

4. Regulering av skadeerstatning

Hilse Egidijus