Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107018

Dato: 14.12.2020

Nei til dette forslaget. Dette er brudd på menneskerettighetene.