Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 414339

Dato: 14.12.2020

Hei , nei til en slik plikt av fastlegen