Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 155248

Dato: 15.12.2020

Helt uenig i endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjons-program.