Høringssvar fra Oslo kommune / Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

Dato: 15.12.2020

Høring – forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19

Oslo kommune viser til høring om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram som innebærer plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.

Kommunaldirektør i byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester avgir høringsuttalelse på delegert fullmakt.

Oslo kommune støtter at det innføres en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19, samt at dette skal skje i overenstemmelse med den enkelte kommunes plan.

Oslo kommune har god erfaring med at fastlegene ordinerer og administrerer vaksiner i forbindelse med den årlige influensavaksineringen. Kommunen vil bemerke at det er lagt til grunn at arbeidet med vaksinasjon mot covid-19 skal ligne mest mulig på den årlige influensavaksinasjonen. Utfordringen i dette handler i stor grad om de påkrevde lagrings- og distribusjonsforholdene knyttet til Pfizervaksinen, samt usikkerhet om når vaksinen ankommer og i hvilke antall. Hensyn til smittevern vil også være mer krevende enn ved vanlig influensavaksinasjon.

Oslo kommune imøteser snarlig informasjon fra nasjonale myndigheter om status for utvikling av ny funksjonalitet i journalsystemene som gjør det mulig å gjøre uttrekk for å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine. Oslo kommune er kjent med at en del journalsystemer har løsning for dette i dag, men det er uavklart om alle fastleger har dette tilgjengelig. Manuell gjennomgang kan forventes å være tidkrevende for fastlegene og mindre presist.

Oslo kommune vil for øvrig bemerke at det er et nytt prinsipp at kommunen skal refundere fastlegenes honorar etter satser fastsatt i forskrift av staten. Gitt at dette prinsippet gjøres gjeldende, anser kommunen at det er en god løsning at utbetalingene av honorar til fastlegene administreres via Helfo.

Vennlig hilsen

Svein Lyngroth

kommunaldirektør

Kari E. Sletnes

seksjonssjef