Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 299125

Dato: 13.12.2020

Jeg er imot at det skal være plikt til å bidra til å vaksinere befolkningen. Dette omhandler noe som er kontroversielt, som ikke kan innebære noen form for plikt. Leger er pålagt å ivareta folks helse, ved IKKE å dele ut dårlig testede vaksiner til pasientene. Vaksiner er ikke pliktig i utgangspunktet. Vaksiner er pasientens valg, fordi pasientens helse og liv står på spill. Å innføre plikt vil gå imot legenes ed. De har KUN en plikt til å gjøre det som er i pasientenes beste interesser. Dere kan ikke pålegge leger å bidra til å injisere farlige kjemikalier inn i folk, inn i sine pasienter. Dette er uvitenskapelige, uetisk, det går imot det leger har sverget på å gjøre, nemlig ivareta folks helse, sine pasienters helse. Skam over de som vedtar en slik lov. Dere er ikke helsekyndige, dere rår ikke over andre sin helse. Ligg unna!