Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 633252

Dato: 14.12.2020

Eg er imot at legane skal ha vaksinasjonsplikt.