Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 611296

Dato: 14.12.2020

Vaksinering er en privatsak og fastlege skal ikke ha dette som plikt. Vaksinering er et tilbud ikke en plikt.