Høringssvar fra Tone Pettersen

Dato: 15.12.2020

Det står i høringsforslaget:

"Individuell oppfordring fra fastlegen og tilstrekkelig informasjon antas å være et viktig bidrag for å oppnå høy vaksinasjonsdekning."

Dette er mitt høringssvar:

Ethvert menneska skal av egen fri vilje bestemme over seg selv og da også om man vil ha vaksine eller ikke. Å bli oppfordret av en lege, som mange føler er en autoritet og en overmakt, kan føre til at mange går mot sin egen fri vilje pga press fra overmakt.

Det har blitt en trend om at en må ta vaksine for ikke å smitte andre hvis man er bærer av et virus. Å være bærer av et virus er ikke det samme som å være syk, for OM man blir syk eller hvor syk man blir avhenger av ens egen kropp. Så for mange handler det om å ta vaksine for å beskytte andre, selv om man kan risikere egen helse. Er det slik at vi alle må være enige i det? At vi skal risikere egen helse for andre, når det finnes andre og bedre måter å ta vare på egen og andres helse?

Er det å ta en vaksine å ta vare på egen helse? For mange er det ikke det da det finnes mange gode og bedre alternativer. Med dette høringsforslaget så skal pasientene, om man vil eller ikke, bli fortalt og oppfordret til vaksinering. Selv om man er opptatt av å ta vare på egen helse på sin egen måte. Er ikke dette å undergrave andres meninger og hva de ønsker?

Hvilken tilstrekkelig informasjon tenker dere skal gis for å oppnå høy vaksinasjonsdekning? Jeg ønsker å vite vaksinens innhold, og da alle ingrediensene, hva det er, gjør, og bivirkninger og resultater. Skal legene få slik informasjon så de kan videreformidle det til sine pasienter? Og/eller blir slik informasjon gitt oss på en annen arena? Eller kommer ikke slik informasjon?

Ut fra tidligere års erfaringer om vaksine så er hverken vaksine eller informasjon vært bra nok, og da spesielt en hastevaksine. Likevel fremskynder dere en eller flere vaksiner og vil at folket skal ta det. Hva skyldes oppfordringen til å ta en vaksine som kan få store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet generelt uten debatt om hva konsekvensene kan bli? Det handler om å vite og ta ansvar, som mange av oss ønsker.

Det er kjent at flere leger, helsearbeidere, lekfolk med flere er svært skeptisk til en hurtigutviklet og eksperimentell vaksine, spesielt med ny teknologi og hva den kan påføre folket av bivirkninger både kortsiktig og langsiktig. Det har vært minimalt av info om dette.

Det er mange ubesvarte spørsmål, og derfor er jeg imot dette høringsforslaget.

Med hilsen

Tone Pettersen