Høringssvar fra Runa Helmersen

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker ikke at vaksinen blir til et påbud, men skal være 100% prosent frivillig da vi ikke vet noe om langtidsbivirkninger.