Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125621

Dato: 15.12.2020

Jeg er i mot at fastlegen skal kunne tvangsvaksinere folk. Dette minner om et totalitært samfunn, noe jeg tar sterk avstand fra.