Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 940146

Dato: 14.12.2020

Høringsfristen er alt for kort. Jeg ber om at fristen forlenges til minimum 14 dager fra tidspunkt forslaget ble lagt ut.

Jeg siterer fra høringsnotatet § 6a Vaksinasjon mot covid-19:
"Fastlegen skal bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19"

Ordleggingen her kan tolkes slik at alle skal vaksineres enten de er for eller mot, altså en tvangsvaksinering av hele det norske folk. Dette strider mot menneskerettighetene.
Et vaksineringsprogram skal være et tilbud, ikke et påbud. Vaksinering er, og skal alltid være, frivillig i Norge.

Lege/pasient forhold er taushetsbelagt og bygger på stor tillit mellom pasient og lege. Dette forslaget kan skade dette tillitsforholdet for mange som er skeptisk til en vaksine som ikke er grundig nok testet etter manges synspunkt.