Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 468430

Dato: 14.12.2020

Jeg synes denne regjkeringen har gått langt over sine fullmakter. Hva med å droppe denne loven og la de som vil vaksinere seg mot virus for all del gjøre det, men ikke push vaksiner på godtroende folk?

Når jeg er inne her vil jeg bemerke at covid 19 forskriften § 17 ble endret i første og siste ledd etetr at regjeringen hadde lovet full kompensasjon for helsepersonell og deres pårørende. Resutatet er at jeg sitter med 40 000 kr i flybilletter som jeg ikke fikk dekket. Det er svik som alt annet som kommer fra denne gjengen. Her kan dere lese selv §17

Jarlek