Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 471387

Dato: 14.12.2020

Nei til Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19.