Høringssvar fra Huibert de Jong

Dato: 14.12.2020

Til Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo 14.12.20

Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19.

Vaksinen mot korona skal være frivillig
Helseminister Bent Høie har uttalt flere steder i media de siste månedene at all vaksinering mot Covid-19 skal være basert på frivillig deltakelse. Men selv om noe sies å være frivillig vil påvirkning gjennom holdningskampanjer, press fra media og sosialt press lett føre til at man kan oppleve vaksinering som en frivillig tvang. Dersom man i tillegg endrer forskriftene i vaksineprogrammet til å forplikte fastlegene til å oppfordre sine pasienter til å la seg vaksinere, er det lagt utilbørlig press på enkeltindivider til å la seg vaksinere. Da blir det et retorisk grep, men ikke lenger snakk om reell frivillighet. Frivillighet er det aller viktigste prinsippet mht gjennomføring av vaksinasjon med en eksperimentell vaksine som kan være svært farlig og i verste fall medføre alvrolig sykdom og død. Det kan ikke innføres noen form for press eller plikt til verken å gjennomføre vaksinasjon eller å motta den.

Jeg foreslår derfor at formuleringen endres til ...innføre en midlertidig MULIGHET for fastlegene til å bidra til at egne pasienter FÅR TILBUD OM Å BLI vaksinert mot covid-19.“

I det nye lovteksten fremkommer det ennå tydeligere at legen gis liten mulighet til gjøre de påkrevde individuelle vurderinger av hver enkelt pasient. “Fastlegen skal bidra til at egne listeinnbygger blirvaksinert mot covid-19
Jeg mener denne formuleringen må endres til: “ Fastlegen kan bidra til at egne listeinnbyggere får tilbud om å bli vaksinert mot covid-19”.

Med vennlig hilsen
Huibert de Jong