Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 913463

Dato: 14.12.2020

Jeg synes høringsforslaget er skrevet utydelig. Det gir rom for tolkning. Jeg ble ikke helt klok. Leger må vite/forstå og formidle tydelig til alle pasienter, at vaksinasjon er FRIVILLIG og med stor risiko